Friday, 16 November 2018

Teknikat e torturës

Një dokument i vitit 1951 që tregon se edhe pas vitit 1948, hetuesia ka vijuar teknikat e torturës për të cilat u akuzua Koçi Xoxe. Hetuesi propozon pa asnjë bazë ligjore torturimin e të pandehurit pasi nuk kishte garanci se ai do pranonte ato që kishte vendosur hetuesia.